"Gia"
four views

2001

18.5" X 11" X 7"

Limestone

>